„Mój niepokój ma przy sobie broń”, Teatr CYK, Czerwonak

Każdy z aktorów, stając się Guliwerem, odbywa swoją podróż po współczesności, komentując ją, parodiując, przeżywając, uczestnicząc w niej. Guliwer stara się odnaleźć w tym świecie, znaleźć odpowiedzi, nauczyć się dorosłości. Tekst „Mój niepokój ma przy sobie broń” idealnie wpisuje się w aktualną rzeczywistość te szeroką - światową i tę małą - którą każdy zna ze swojego podwórka.

cyk

Teatr CYK istnieje od września 2013 roku. Do tej pory stworzył trzy spektakle: „Epopeja” Grzegorza Reszki, „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka oraz „Mój niepokój ma przy sobie broń” Mateusza Pakuły. Teatr zdobył m.in.: Grand Prix Jury profesjonalnego oraz I Nagrodę Jury młodzieżowego IX Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży Dzień Dobry Sztuko 2014, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Amatorskich Melpomena 2015,  wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Arlekinada 2015 roku oraz Nagrodę za najlepszy spektakl od Jury Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Jury Młodych, wyróżnienie na Poznańskim Festiwalu Teatrów Marcinek w 2016 r., Grand Prix Jury profesjonalnego oraz I Nagrodę Jury młodzieżowego IX Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży Dzień Dobry Sztuko 2016, II miejsce Jury Głównego, I miejsce Jury Rady Młodych, Nagroda reżyserska za na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Arlekinada 2017r.